9788
Saturday, August 31, 2024 | 7PM
 

Johnny Yip Live in The Event at Graton Resort & Casino.

साँझ 6:00 बजे ढोका खुल्छ। आरक्षित सिट मात्र।

Exclusive Bars Available Inside Venue.

अब बिक्रीमा टिकटहरू!

उपस्थित हुन २१+ हुनै पर्छ

टिकट मूल्यहरु:

$50, $75 and $90 plus applicable fees