VIP HOSTs

 

हाम्रो होस्टहरूको विशेषज्ञ टोली यहाँ छन् तपाईको अनुभवलाई उत्तम बनाउनको लागि Graton ले प्रस्ताव गरेको छ।

टोलीलाई भेट्नुहोस्

Armie Executive Host

आर्मि रिवेरा

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
आर्मि.वाइरा @ gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • तागालोग
Cesar Executive Host

Cesar Esquieres III

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • तागालोग
Jay Executive Host

जय फाम

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
jay.pham@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • भियतनामी
Rhina Casino Host

राइना हेनरिकेज

कार्यकारी क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
rhina.henriquez@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश

Ari (Tho) Nguyen

क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
tho.nguyen@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • भियतनामी
Catherine Casino Host

क्याथरिन (मानिस) ट्याम

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
man.tam@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
Cindy Casino Host

सिन्डी चान

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
cindy.chan@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • कम्बोडियन

Clarissa Kim

क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
clarissa.kim@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • कम्बोडियन

Fernando Ramirez

क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
fernando.ramirez@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश
Giang Casino Host

जियांग फाम

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
giang.pham@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • भियतनामी
 • मन्डारिन चीनियाँ
Joyce Casino Host

जोइस (जिंहुआ) ट्यान

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
JT Casino Host

JT (जय) Trieu 赵智臣

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
jay.trieu@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
Judy Casino Host

जुडी Huynh

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
judy.huynh@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
 • भियतनामी

Lezly Gonzalez

क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
Lezly.gonzalez@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश
Lina Casino Host

लीना लिन 林丽娜

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
lina.lin@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
 • जापानी
 • टेको
 • Hokkien
Michael Casino Host

माइकल शिन

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • कोरियाली
Neil Casino Host

नील पाचेको

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
neil.pacheco@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश
Nestor Casino Host

नेस्टर ब्यारेटो

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
nestor.barreto@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • स्पेनिश
Sophia Casino Host

सोफिया (यान) हुआang 黄燕萍

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
sophia.huang@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • क्यान्टोनिज
 • मन्डारिन चीनियाँ
Ying Casino Host

यिंग भनाग्स 常 颖

VIP क्यासिनो होस्ट
इ - मेल ठेगाना:
ying.vanags@gratonresortcasino.com
थप भाषाहरू:
 • मन्डारिन चीनियाँ