สร้างแรงบันดาลใจ: รับคะแนน 2 เท่า!
เจริญรุ่งเรืองและโชคลาภ: รับคะแนน 3 เท่า!
ราชวงศ์: รับคะแนน 5x!
ประธาน: รับคะแนน 7x!

เปิดใช้งานรางวัลทวีคูณของคุณที่ตู้ส่งเสริมการขายใดก็ได้ ตัวคูณคะแนนทั้งหมดจะถูกเพิ่มภายใน 24 ชั่วโมง คะแนนที่ได้รับจากโป๊กเกอร์สดจะไม่มีสิทธิ์ กฎที่สมบูรณ์มีอยู่ที่ Rewards Center