มือที่มีคุณสมบัติสูงสุดจะได้รับ $100 ทุกครึ่งชั่วโมง