9788
Saturday, August 31, 2024 | 7PM
 

Johnny Yip Live in The Event at Graton Resort & Casino.

Bukas ang mga pinto sa 6:00PM. Reserved Seating Only.

Exclusive Bars Available Inside Venue.

Mga Ticket na Binebenta Ngayon!

Dapat ay 21+ upang makadalo

Presyo ng tiket:

$50, $75 and $90 plus applicable fees