9398
Friday, July 12, 2024 | 8PM
 

The Vietnamese Summer Show Live in Concert in The Event at Graton Resort & Casino.

Bukas ang mga pinto sa 7:00PM. Reserved Seating Only.

Exclusive Bars Available Inside Venue.

Mga Ticket na Binebenta Ngayon!

Dapat ay 21+ upang makadalo

Presyo ng tiket:

$60, $80 at $100 kasama ang mga naaangkop na bayarin