form ng paghiling ng impormasyon sa paglalaro

 

Once Gaming Requests are processed, documents must be picked up at the Graton Rewards Center with a valid ID. You will receive a call when your documents are ready for pick up.

Kung kinakailangan mong maipadala ang iyong impormasyon, mangyaring kumpletuhin ang Form ng Kahilingan sa Aktibidad sa Gaming, which must be notarized and mailed to the address at the bottom of the form.

  Pangalan

  Huling pangalan

  Email Address

  Numero ng telepono

  Address ng kalye

  Lungsod

  Estado

  Zip Code

  Mga Gantimpala ng Graton #

  Huling 4 na Digit ng Panseguridad sa Seguridad #

  Taon

  Kahilingan sa Uri ng Form

  Karagdagang Komento