Ang Mga Araw ng Regalo ay ang Pinakamagandang Araw.