Ang Pinakamataas na Kwalipikadong Kamay ay Makakatanggap ng $100 Bawat Kalahating Oras