Nhà mở

 

CHÚNG TÔI MONG ĐƯỢC GẶP BẠN!

Nếu bạn muốn làm việc trong ngành công nghiệp sòng bạc, hãy ghé thăm Open House của chúng tôi và bắt đầu sự nghiệp mới của bạn ngay hôm nay!

Trường đại lý

 

Classes are Currently Unavailable

Nếu bạn muốn làm việc trong ngành công nghiệp sòng bạc, hãy đăng ký vào Trường Đại lý miễn phí của Graton và bắt đầu sự nghiệp mới của bạn ngay hôm nay!

Trường dạy pha chế

 

Classes are Currently Unavailable

Nếu bạn quan tâm đến việc làm việc trong ngành công nghiệp sòng bạc, hãy đăng ký vào Trường Bartender miễn phí của Graton và bắt đầu sự nghiệp mới của bạn ngay hôm nay!