9454
Saturday, September 7, 2024 | 7PM
 

Buddy Guy is bringing the Damn Right Farewell Tour to Graton Resort & Casino on Saturday, September 7!

Cửa Mở lúc 6:00 chiều. Chỉ dành chỗ ngồi.

Các quán bar độc quyền có sẵn bên trong địa điểm hòa nhạc.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$75, $130 and $160 plus applicable fees