9398
Friday, July 12, 2024 | 8PM
 

The Vietnamese Summer Show Live in Concert in The Event at Graton Resort & Casino.

Mở cửa lúc 7:00 PM. Chỉ chỗ ngồi dành riêng.

Exclusive Bars Available Inside Venue.

Vé đang bán!

Phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự

Giá vé:

$60, $80 and $100 plus applicable fees