VIP HOST

 

Đội ngũ chuyên gia về Máy chủ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trải nghiệm tốt nhất mà Graton cung cấp.

gặp đội

Armie Executive Host

Armie Rivera

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
armie.rivera@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tagalog
Cesar Executive Host

Cesar Esquieres III

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
cesar.esquieres@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tagalog
Jay Executive Host

Jay Phạm

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
jay.pham@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt
Rhina Casino Host

Rhina Henriquez

Máy chủ sòng bạc Executive
địa chỉ email:
rhina.henriquez@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha

Ari (Tho) Nguyen

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
tho.nguyen@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt
Catherine Casino Host

Catherine (Man) Tam

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
man.tam@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
Cindy Casino Host

Cindy Chan

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
cindy.chan@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Campuchia

Clarissa Kim

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
clarissa.kim@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Campuchia

Fernando Ramirez

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
fernando.ramirez@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha
Giang Casino Host

Giang Pham

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
giang.pham@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng phổ thông
Joyce Casino Host

Joyce (Kim Hoa) Tan

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
jinhua.tan@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
JT Casino Host

JT (Jay) Triều 赵智臣

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
jay.trieu@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
Judy Casino Host

Judy Huỳnh

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
judy.huynh@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
 • Tiếng Việt

Lezly Gonzalez

Máy chủ sòng bạc
địa chỉ email:
Lezly.gonzalez@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha
Lina Casino Host

Lina Lin 林丽娜

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
lina.lin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
 • tiếng Nhật
 • Teochew
 • Hokkien
Michael Casino Host

Michael Shin

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
soonghwa.shin@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Hàn Quốc
Neil Casino Host

Neil Pacheco

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
neil.pacheco@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha
Nestor Casino Host

Nestor Barreto

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
Nestor.barreto@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • người Tây Ban Nha
Sophia Casino Host

Sophia (Yan) Huang 黄燕萍

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
sophia.huang@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng phổ thông
Ying Casino Host

Ying Vanags 常 颖

Chủ sòng bạc VIP
địa chỉ email:
ying.vanags@gratonresortcasino.com
Ngôn ngữ bổ sung:
 • Tiếng phổ thông