Thông cáo báo chí / Vịnh Bắc Bohemian's Best of the North Bay

Điều gì làm cho thứ gì đó trở nên “tốt nhất”? Theo từ điển, tốt nhất được định nghĩa là loại chất lượng tuyệt vời nhất hoặc được mong muốn nhất. Đó là lý do tại sao Graton Resort & Casino vinh dự được Bohemian công nhận là Sòng bạc tốt nhất và Thẩm mỹ viện đầy đủ dịch vụ tốt nhất Vịnh Bắc. Cảm ơn tất cả các độc giả đã bỏ phiếu cho chúng tôi!

Đọc toàn bộ bài viết của Bohemian.

 

Quay lại tất cả các mục báo chí