Thông cáo báo chí / Tạp chí Kinh doanh North Bay Người đoạt giải thưởng Đa dạng trong Kinh doanh

Mô tả các sáng kiến hoặc chương trình của doanh nghiệp/công ty tập trung vào sự đa dạng, công bằng và thuộc về. Các sáng kiến của Graton được thiết kế để tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập, nơi nhân viên thuộc mọi tầng lớp cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được trao quyền. Graton lưu ý rằng bối cảnh DEB không ngừng phát triển và luôn được nhân viên ở tất cả các bộ phận và ở mọi cấp độ của công ty quan tâm hàng đầu.

Chia sẻ ví dụ về các nhóm nguồn lực dành cho nhân viên, chương trình cố vấn hoặc cơ hội đào tạo nhằm thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và thuộc về. Graton đã tạo ra các chương trình phát triển khả năng lãnh đạo nhằm xác định và phát triển những cá nhân tài năng từ mọi nền tảng cho vai trò lãnh đạo. Các chương trình này bao gồm các cơ hội cố vấn, huấn luyện và phát triển kỹ năng.

Ngoài ra, Graton đảm bảo rằng tất cả các tài liệu truyền thông, cả nội bộ và bên ngoài, đều phản ánh cam kết về sự đa dạng và hòa nhập. Điều này bao gồm việc sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ đa dạng, tôn trọng các nền văn hóa và bản sắc khác nhau.

Doanh nghiệp/công ty tương tác với các tổ chức hoặc cộng đồng bên ngoài như thế nào để thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và thuộc về? Graton tự hào về những nỗ lực từ thiện và sự tham gia cộng đồng đang diễn ra của mình. Trọng tâm chính của nó là với các cộng đồng và tổ chức địa phương hỗ trợ các sáng kiến công bằng xã hội. Thông qua các chiến dịch tình nguyện, quyên góp và hợp tác, Graton giúp đỡ các tổ chức phi lợi nhuận của North Bay đang giải quyết các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Ví dụ, Graton tiếp tục là người ủng hộ chính cho các lễ kỷ niệm Niềm tự hào của Quận Sonoma và San Francisco vào mỗi tháng 6 cũng như tận tâm phục vụ và đóng góp cho cộng đồng người Châu Á trên khắp San Francisco và toàn bộ Vùng Vịnh.

Doanh nghiệp/công ty đã thực hiện những bước nào để giải quyết mọi thách thức hoặc lĩnh vực cần cải thiện? Việc tìm kiếm phản hồi thông qua các cuộc khảo sát hàng năm từ nhân viên về trải nghiệm và nhận thức của họ liên quan đến sự đa dạng, công bằng và sự gắn bó giúp Graton xác định các lĩnh vực cần cải thiện và theo dõi tiến độ theo thời gian.

Hơn nữa, đội ngũ quản lý điều hành tổ chức các cuộc họp bàn tròn hàng tháng, trong đó nhân viên làm việc theo giờ và được trả lương được khuyến khích đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét hoặc mối quan ngại. Graton cũng kết hợp hướng dẫn về sự đa dạng và hòa nhập trong suốt các buổi hội thảo và đào tạo quanh năm. Mục tiêu của Graton là nâng cao nhận thức về những thành kiến vô thức, sự khác biệt về văn hóa và tầm quan trọng của việc tạo ra một nơi làm việc hòa nhập.

Đọc thêm về 27 cá nhân và tổ chức địa phương đang ủng hộ sự hòa nhập.

Quay lại tất cả các mục báo chí