Top 100 Spa của Mỹ

Thông cáo báo chí / Top 100 Spa của Mỹ

Spas of America đã công bố danh sách 100 Spa hàng đầu ở Bắc Mỹ vào năm 2022 và đã đặt tên The Spa & Salon tại Graton Resort & Casino là spa #1 ở Vùng Vịnh. Spas of America là một trong những ấn phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe và spa lớn nhất và có uy tín nhất ở Bắc Mỹ và danh sách Top 100 hàng năm của nó cung cấp thứ hạng chính xác về các spa yêu thích trong năm của khách du lịch trên khắp Hoa Kỳ. Nhưng đừng tin lời họ… hãy tự mình trải nghiệm The Spa & Salon.

Tìm hiểu thêm về Giải thưởng Spa của Mỹ.

 

https://www.spasofamerica.com/2023/01/11/the-top-100-usa-spas-2022/

Quay lại tất cả các mục báo chí