TUESDAY, JULY 16 | 7PM

Earn your entry during the month of June.

THURSDAY, AUGUST 15 | 7PM

Earn your entry during the month of July.

3.000 điểm = 1 lần tham dự. 1 mục nhập mỗi người.

Bạn giữ nguyên điểm!

Trúng giải Jackpot lũy tiến và giành được tới $25.000 Tiền mặt!

20 người chiến thắng được đảm bảo. Nếu xảy ra phản ứng dây chuyền, mọi người sẽ thắng Trò chơi Slot miễn phí $25!

Trống mở lúc 3 giờ chiều. In bài dự thi của bạn tại bất kỳ Kiosk quảng cáo nào, thả bài dự thi của bạn vào trống và sẵn sàng giành chiến thắng!