Kiếm được 100 điểm và bạn chọn phần thưởng của mình!

$10 Chơi slot miễn phí HOẶC Phiếu ăn uống $10

Bạn giữ nguyên điểm!

Đổi ưu đãi tại bất kỳ ki-ốt khuyến mại nào.

Ưu đãi chơi miễn phí có hiệu lực từ 3 giờ sáng đến 11:59 tối Thứ Ba. Điểm nhân và Điểm Poker không hợp lệ cho chương trình khuyến mãi này. Phải từ 50 tuổi trở lên. Hoàn thành các quy tắc có sẵn tại Trung tâm Phần thưởng.