Chơi trong giới hạn của bạn. Nếu bạn cho rằng mình gặp vấn đề về cờ bạc, hãy gọi 1-800-GAMBLER để được trợ giúp. Trợ giúp luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và các tư vấn viên quan tâm, hiểu biết sẽ cung cấp hỗ trợ bí mật.

 

Bạn cũng có thể tìm kiếm hỗ trợ trực tuyến tại Hội đồng California về vấn đề cờ bạc.